ԿՈՎԻԴ-19 սրտաբանական ռեսուրս կենտրոն

Ամերիկայի Սրտաբանական Կոլեգիայի, Սրտի Ասոցիացիայի և Սրտի Ռիթմի Համայնքի՝ ԿՈՎԻԴ-19 պանդեմիայի ժամանակ առիթմոլոգիական ծառայության կազմակերպման ուղեցույցը

մարտ 2020թ. 

Ամերիկայի Սրտաբանական Կոլեգիայի, Սրտի Ասոցիացիայի և Սրտի Ռիթմի Համայնքի՝ ԿՈՎԻԴ-19 պանդեմիայի ժամանակ առիթմոլոգիական ծառայության կազմակերպման ուղեցույցը կարող եք կարդալ կամ ներբեռնել հղումով։

COVID-19 վարակի դեղորայքային բուժման վերաբերյալ նկատառումներ։ տեղեկատվական թարմացում CredibleMeds.org (QTDrugs.org) կայքից

մարտ 2020թ. 

Այս խորհուրդները թարգմանվել են www.crediblemeds.org ինտերնետային կայքում 29․03․2020թ բժիշկ, գիտությունների թեկնածու Raymond L. Woosley-ի կողմից հրապարակած նյութից։ CredibleMeds® -ը առցանց տեղեկատվական ռեսուրս է, որի նպատակն է խթանել բուժաշխատողների և պացիենտների կողմից դեղորայքի անվտանգ օգտագործումը։ Նրա առանցքային մասն QTdrugs.org-ն է՝ QT ինտերվալն երկարացնող նյութերի շարունակաբար թարմացվող ցանկը։