ԿՈՎԻԴ-19-ի սրտային բարդությունները․ միոկարդիտ (Եվրոպական Սրտի Համայնքի վեբինար - European society of Cardiology webinar on Cardiac complications in COVID-19: myocarditis)

Նյութը թարգմանվել և մշակվել է

«Լե Լաբողատուաղ Սեղվիե» ընկերության կողմից:

Նյութը թարգմանվել և մշակվել է

Առողջապահության նախարարության

սրտաբանության գծով խորհրդատու

Համլետ Հայրապետյանի

օժանդակությամբ և խմբագրմամբ։

Գնահատե՛ք նյութի օգտակարությունըԳնահատե՛ք նյութի օգտակարությունը