Ախտորոշիչ վիզուալիզացիան ԿՈՎԻԴ-19 ժամանակ - կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա (Սրտի Եվրոպական Համայնքի վեբինար - Diagnostic Imaging in COVID-19: Chest X-ray and CT - European Society of Cardiology webinar)

Նյութը թարգմանվել և մշակվել է

«Լե Լաբողատուաղ Սեղվիե» ընկերության կողմից:

Նյութը թարգմանվել և մշակվել է

Առողջապահության նախարարության

սրտաբանության գծով խորհրդատու

Համլետ Հայրապետյանի

օժանդակությամբ և խմբագրմամբ։

Գնահատե՛ք նյութի օգտակարությունըԳնահատե՛ք նյութի օգտակարությունը