ԿՈՎԻԴ-19 սրտաբանական ռեսուրս կենտրոն

Սիրտ-թոքային վիզուալիզացիան ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ

COVID-19 համավարակն և սրտի ախտորոշիչ վիզուալիզացիան. Նախազգուշությունների, ցուցումների, առաջնահերթությունների որոշման և պացիենտների ու բուժանձնակազմի պաշտպանության վերաբերյալ Սիրտ-անոթային վիզուալիզացիայի եվրոպական ասոցիացիայի ուղեցույցը

3 ապրիլի 2020թ․

COVID-19 համավարակն և սրտի ախտորոշիչ վիզուալիզացիան. Նախազգուշությունների, ցուցումների, առաջնահերթությունների որոշման և պացիենտների ու բուժանձնակազմի պաշտպանության վերաբերյալ Սիրտ-անոթային վիզուալիզացիայի եվրոպական ասոցիացիայի ուղեցույցը (COVID-19 pandemic and cardiac imaging: EACVI recommendations on precautions, indications, prioritization, and protection for patients and healthcare personnel)

ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի ժամանակ տրանսթորակալ էխոսրտագրության անկացման կարգն ըստ Բրիտանական Էխոսրտագրության Համայնքի (British Society of Echocardiography Clinical guidance regarding provision of echocardiography during the COVID-19 pandemic)

25 մարտի 2020թ․

ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի ժամանակ տրանսթորակալ էխոսրտագրության անկացման կարգն ըստ Բրիտանական Էխոսրտագրության Համայնքի

ՆՄԲԿ էխոսրտագրության կատարման մոտեցումները ԿՈՎԻԴ - 19 դրական կամ կասկածելի արդյունքով պացիենտների մոտ` հիմնված Էխոսրտագրության Ամերիկյան Համայնքի հանձնարարականների վրա

30 մարտի 2020թ․

ՆՄԲԿ էխոսրտագրության կատարման մոտեցումները ԿՈՎԻԴ - 19 դրական կամ կասկածելի արդյունքով պացիենտների մոտ` հիմնված Էխոսրտագրության Ամերիկյան Համայնքի հանձնարարականների վրա
(American Society of Echocardiography Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak)

Ախտորոշիչ վիզուալիզացիան ԿՈՎԻԴ-19 ժամանակ - կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա (Սրտի Եվրոպական Համայնքի վեբինար)

Ապրիլ 2020թ․

Ախտորոշիչ վիզուալիզացիան ԿՈՎԻԴ-19 ժամանակ - կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա (Սրտի Եվրոպական Համայնքի վեբինար - Diagnostic Imaging in COVID-19: Chest X-ray and CT - European Society of Cardiology webinar)

2019թ նոր կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ պացիենտների և էխոսրտագրության ծառայության հակավարակային պաշտպանությունը

1 ապրիլի 2020թ․

2019թ նոր կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ պացիենտների և էխոսրտագրության ծառայության հակավարակային պաշտպանությունը (American Society of Echocardiography Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak)

2019 կորոնավիրուսային համավարակի ժամանակաշրջանում point of care

ուլտրաձայնային հետազոտության (POCUS) վերաբերյալ Էխոսրտագրության ամերիկյան

համայնքի դիրքորոշումը

Ապրիլ 2020թ․

Այս դիրքորոշումը պարունակում է փորձագետների կարծիքի, ազգային ուղեցույցների և առկա ապացույցների վրա հիմնված հանձնարարականներ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վերաբերյալ մեր գիտելիքները շարունակում են ավելանալ, և դրան զուգահեռ փոփոխվում են ինվազիվ և ոչ ինվազիվ պրոցեդուրաների համար մեր ինստիտուցիոնալ ընթացակարգերն ու անհատական պաշտպանիչ միջոցների (PPE) կիրառման կարգը:

Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ՀՏ) հետազոտությամբ վիրուսային (ներառելով նաև COVID-19 պայմանավորված) թոքաբորբի պատասխանի ուղեցույց

Հուլիս 2020թ․

Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիայի ՀՏ մասնագիտական խորհրդի կողմից մշակվել է ՀՏ պատասխանի ուղեցույց, որի ներդրումը ՀՏ իրականացնող բուժկենտրոններում էլ ավելի կբարձրացնի ախտորոշման և բուժման արդյունավետությունը:Ուղեցույցը ս.թ.հուլիսի 13-ին ՀՀ Առողջապահության նախարարության թիվ ԼՔ/02.2/15769-2020 գրությամբ ուղարկվել է Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ մարզպետարաններ և բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տնօրեններին` հրահանգելով Հայաստանի
Հանրապետությունում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող բժշկական
հաստատություններում կորոնավիրուսային հիվանդության կասկածով և հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդությամբ
պացիենտների վարման ընթացքում ռադիոլոգիական հետազոտություններ իրականացնելիս առաջնորդվել վերոհիշյալ ուղեցույցով: