ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի ժամանակ անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի ինհիբիտորների եւ անգիոտենզինի ռեցեպտորների բլոկատորների վերաբերյալ Սրտաբանության Եվրոպական Համայնքի Հիպերտենզիայի Խորհրդի դիրքորոշումը (Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers)

13 մարտի 2020թ

ԿՈՎԻԴ-19 վարակի ժամանակ անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի ինհիբիտորների (ԱՓՖ-Ի) եւ անգիոտենզինի ռեցեպտորների բլոկատորների (ԱՌԲ) ապահովության մասին շահարկումները չունեն ամուր գիտական հիմք կամ ապացույցներ։

ԿՈՎԻԴ-19 և սիրտ-անոթային դեղորայք (Եվրոպական Սրտի Համայնքի վեբինար)

ապրիլ 2020թ

ԿՈՎԻԴ-19 և սիրտ-անոթային դեղորայք (Եվրոպական Սրտի Համայնքի վեբինար - European society of Cardiology webinar on COVID-19 and cardiovascular drugs)

Դեղամիջոցները և ԿՈՎԻԴ-19 վարակը - սխեմատիկ պաստառ Սրտի եվրոպական համայնքից

Ապրիլ 2020թ

Դեղամիջոցները և ԿՈՎԻԴ-19 վարակը - սխեմատիկ պաստառ Սրտի եվրոպական համայնքից (Medication and COVID-19 - infographic from European Society of Cardiology)