Պացիենտների համար

Բնածին կամ ձեռքբերովի երկարացած  QT ինտերվալ և դեղամիջոցների QT/TdP ռիսկը - պացիենտի թերթիկ

Նյութը պատրաստեց ՝ Ս. Բարսամյան, սրտաբանության և առիթմոլոգիայի ռեգիստրար, Օքսֆորդ

Աղբյուրը՝  https://www.crediblemeds.org/index.php/drugsearch

Նորագույն անտիկոագուլյանտ (ՆՈԱԿ) ընդունող պացիենտի թերթիկ

Թերթիկը պարունակում է նորագույն հակամակարդիչ (Ապիքսաբան, Ռիվարոքսաբան, Էդոքսաբան կամ Դաբիգատրան) ընդունող պացիենտի համար կարևոր ցուցումներ։ Տպե՛ք, խնդրե՛ք Ձեր բժշկին լրացնել այն, և մշտապես կրե՛ք Ձեզ հետ։

Նյութը վերջին անգամ թարմացվել է 2018թ․ սեպտեմբերին 

Անգլերենից թարգմանեց՝ Ս․ Բարսամյան,  սրտաբանության և առիթմոլոգիայի ռեգիստրար, Օքսֆորդ

Հղում դեպի աղբյուրը՝ www.noacforaf.eu

Բրուգադայի համախտանիշ ունեցող պացիենտի թերթիկ

Թերթիկը պարունակում է դեղամիջոցների ցանկ, որոնցից Բրուգադայի համախտանիշ ունեցող պացիենտը պետք է խուսափի ։ Տպե՛ք, խնդրե՛ք Ձեր բժշկին լրացնել այն, և մշտապես կրե՛ք Ձեզ հետ։

Նյութը վերջին անգամ թարմացվել է 2015թ․ հունվարին

Անգլերենից թարգմանեց՝ Ս․ Բարսամյան,  սրտաբանության և առիթմոլոգիայի ռեգիստրար, Օքսֆորդ

Հղում դեպի աղբյուրը՝  https://www.brugadadrugs.org/patient-letter/