ՍԻՐՏ ԴՆԵԼ

ոգևորել, քաջալերել, խրախուսել
սրտապնդել
եռանդ՝ ավուն գործադրել